Wiadomości

Road Safety Days na drogach powiatu aleksandrowskiego

Dzisiaj (21.09.2022 r.) w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności aleksandrowscy policjanci prowadzą działania prewencyjno-profilaktyczne pn. „ROAD SAFETY DAYS". Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

Celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom kierujących na drogach, a także ujawnianie wykroczeń będących główna przyczyną wypadków drogowych m.in. prędkość i negatywne zachowania kierujących pojazdami wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci aleksandrowskiej „drogówki” objęli nadzorem miejsca niebezpieczne z punktu widzenia ruchu drogowego, wyznaczone na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa oraz zgromadzonych w ramach funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń.

Powrót na górę strony